Fastighetsbeteckning - Massor med fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är en unik identifikation för varje fastighet i Sverige. Fastighetsbeteckningen inleds med kommunens namn följt av traktens namn eller i städerna en valt namn. Därefter slutar fastighetsbeteckningarna med ett blocknummer och ibland även ett enhetsnummer. Fastighetsbeteckningar kan därför se ut som t.ex. Östköping Åsen 4 eller Nedsala Sparven 7:3.Allt om fastighetsbeteckning

Information om fastigheter så som fastighetsbeteckningar och annan fakta lagras i ett fastighetsregister som hanteras av Lantmäteriet. Det går att få fram information om fastighetsbeteckningar ur fastighetsregistret via Metria eller någon av Kommunal lantmäterimyndighet.

Information i fastighetsregistret

Information i fastighetsregistret

I fastighetsregistret samlas en del information om fastigheten som kan vara bra att veta om man funderar på att köpa en fastighet eller tomt.

 • Fastighetsbeteckningen
 • Gatuadress, postnummer, postort
 • Ägare till fastigheten
 • Taxeringsvärdet för fastigheten
 • Fastighetens storlek
 • Rättigheter eller servitut knutna till en viss fastighet
 • Nuvarande och historisk fastighetsindelning
 • Fastighetsförändringar som t.ex. avstyckning
 • Aktuell och historiska fastighetsbeteckningar
 • Centralpunktskoordinat
 • Kommuntillhörighet
 • Fastighetens eventuella andel i en samfällighet
 • Fastighetens ändamål vid samfällighet
 • Förvärvsdatum av fastigheten
 • Köpeskilling vid försäljning
 • Uttagna pantbrev för fastigheten
 • Intecknade belopp och dess prioriteringsordning
 • Byggnadens ändamål
 • Bostadsbyggnadens yta och byggår

Gemensamhetsanläggningar

Roligt om fastighetsbeteckning

Gemen­samhets­anlägg­ningar är en anlägg­ning eller markyta som flera fastig­heter har rätt att använda. Rätten till användning är knuten till fastighets­beteckningen. Vanliga exempel på dessa gemensamhets­anläggningar kan vara.

 • Vägar
 • Grönytor
 • Badplatser
 • Hiss eller trapphus
 • Vattenanläggning och brunnar
 • Värme och energianläggningar
 • Avloppsanläggningar
 • Skogspartier
 • Lekplatser

Sverige är ett av del länder som har den mest långlivade ordningen på vårt lands fastighetsregister och upprättande av fastighetsbeteckningar som sköts av Lantmäteriet. Den riktiga lantmätningen startade år 1628 med Anders Bure som ansvarig för att utbilda nya lantmätare.

Vilka använder fastighetsbeteckning och fastighetsregistret

Det finns många aktörer i Sverige som ofta använder fastighetsregistret för att få reda på mer om en fastighetsbeteckning. Fastighetsmäklarna är en av de mest uppenbara men många andra företag använder fastighetsregistret


Mer fakta om Fastighetsbeteckningar

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om fastighetsbeteckningar och fastighetsregister men också en del intressant info om fastigheter och fastighetsmäklare.

Meny - Fastighetsbeteckning
Till förstasidan på www.fastighetsbeteckning.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter